ST 3820L

Kompaktní, výkonný a za nízkou cenu

Testovací spektrum testeru přepětí ST 3820L zahrnuje kromě testování přepětí také měření izolačního odporu a stejnosměrné vysokonapěťové testování. Byl speciálně vyvinut pro integraci do automatizovaných testovacích systémů a pro použití v laboratoři. ST 3820L je ideální pro detekci zkratů vinutí a poruch izolace uvnitř vinutí, a to ještě předtím, než porucha ovlivní elektrické parametry DUT.

Díky extrémně strmému náběhu napětí a různým, volitelně dostupným, přepěťovým kapacitám je ST 3820L ideálně vhodný jak pro běžné materiály vinutí (např. vinuté statory), tak pro materiály vinutí v oblasti e-mobility (např. vlásenkové statory).

Vestavěný plně elektronický generátor vysokého napětí rovněž umožňuje provádět stejnosměrné vysokonapěťové zkoušky a měření izolačního odporu, které pokrývají téměř celé spektrum vysokonapěťových zkoušek. Pro obzvláště přesné měření izolačního odporu lze použít technologii Guard (technologie Guard = kompenzace poruchových proudů na měřicích vodičích, aby bylo možné měřit menší proudy měřeného objektu).

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Všechno v jednom!

Multifunkční

Potřebujete více testů v jednom přístroji?

K multitesterům

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: