Vysokofrekvenční relé

Pro přepínání vysokých frekvencí se spojení s vysokým napětím a vysokými proudy.

Ve vysokofrekvenční technologii (RF technologie), tam kde se často používá vysoké napětí v kombinaci s vysokou frekvencí. Pro tyto účely se nedají použít standardní relé. Vysokofrekvenční relé od firmy SPS electronic jsou navrženy na tyto aplikace. I v naší elektronické době jsou elektromechanická relé nenahraditelná.

Relé RL 42-l

Relé RL 42-l

Relé RL 42

Relé RL 42

Relé RL 21

Relé RL 21

Kontakty

2 přepínací kontakty

1 přepínací kontakt

Cívka

24 V DC / 0,07 A

24 V DC / 0,20 A

Zkušební napětí

Kontakt/Cívka

20.000 V DC

Sada kontaktů 11 / Sada kontaktů 21

8.000 V DC

-

Spínané napětí max.

6.000 V AC

Podrobnosti

Podrobnosti

Podrobnosti

Relé RL 42-h

Relé RL 42-h

Kontakty

2 přepínací kontakty

Cívka

24 V DC / 0,20 A

Zkušební napětí

Kontakt/Cívka

25.000 V DC

Kontakt/Kontakt

25.000 V DC

Pro napětí

10.000 V AC

Spínané napětí max.

Podrobnosti

Vysoká frekvence a vysoký výkon – lze snadno přepínat, pokud použijete vysokofrekvenční relé od SPS electronic

Mnoho aplikací při použití s vysokou frekvencí (RF technologie) vyžaduje přepínací kapacitu elektromechanických relé. Správná volba na přepínání závisí na mnoha faktorech, mezi jinými výkon RF a zatížení. Vysokofrekvenční relé od SPS electronic se primárně používají s vysokou přepínací kapacitou a s vysokým napětím na nízko / středo frekvenčním rozsahu.

Jako základ bylo použito relé RL 42, které bylo navrženo se 2 přepínacími kontakty. Tato relé přepínají napětí až do 6.000 V AC pro jednoduché aplikace je dostupná i varianta s jedním přepínacím kontaktem - relé RL 21. Pokud se vyžaduje vyšší napětí, můžeme nabídnout relé RL 42-h: se 2 přepínacími kontakty a pro napětí až do 10.000 V. .

Hochspannungsrelais RL 42-h

Existují nějaké alternativy k elektromechanickým RF relé?

Elektromagnetická RF relé nemohou být nahrazena elektronickým spínáním. Jenom nízko-výkonové aplikace mohou nahradit vysokofrekvenční relé elektronickým spínáním. Ale i zde není úplně jasné, jak zajistí oddělené obvody pro budící napětí a přepínací obvody. Nejvhodnější variantou jsou elektromechanická RF relé pro zajištění elektrické izolace.

Dokonce ani zapouzdřená „Reed“ relé není dobrá alternativa. Tento technický koncept je možná levnější, ale nemůže nahradit elektromechanická relé. Nastavení Reed relé je takové, že mají rozepnutý svůj vlastní obvod. To je ale v rozporu při použití v mnoha aplikacích a proto je to zakázané. Díky funkčnímu principu Reed relé přepínají také pouze nízké proudy. Proto ani Reed relé nemají mnoho uplatnění.

Na trhu se také objevují vakuová relé. Tato technologie je na principu extrémně malé mezery pro izolaci ve vakuu. Často se používají také vzácné plyny. Díky plynotěsným krabičkám jsou velice drahé a jsou vhodné pouze pro malé proudy. Zde tedy vidíte, že není žádná alternativa na relé od firmy SPS electronic.

Požadujete dodatečné příslušenství? Zde naleznete vysokonapěťové pistole, konektory a zástrčky pro vysoké napětí, VN kabely a mnoho dalšího.

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Všechno v jednom!

Multifunkční

Potřebujete více testů v jednom přístroji?

K multitesterům

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: