Zkušební dummy

Různé verze pro pravidelné ověřování.

Dymmy test se musí provést před každým začátkem sériové výroby. Dummy simulují chyby pro ověření všech bezpečnostních zkoušek. V konstrastu s kalibrátorami, dummy test trvá pouze několik minut. Nezávisle na tom, musí být přístroje a zkušební systémy kalibrovány minimálně jednou ročně.

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Všechno v jednom!

Multifunkční

Potřebujete více testů v jednom přístroji?

K multitesterům

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: