Částečné výboje

Částečné výboje (PD) se často objevuje u vysokonapěťových testů nebo rázových zkoušek. Obě zkušební metody nabízí základ měření částečných výbojů v elektrických zařízeních:

  • Vysokonapěťový test, který v tomto případě musí být střídavý, měří dielektrickou pevnost a take částečné výboje ve vinutí anebo vinutí proti kostře
  • Při rázové zkoušce, se někdo “dívá” přímo do vinutí (z vinutí do vinutí), tak aby se našlo poškozené místo izolace. Test částečných výbojů je pak dokončen. 

Co jsou částečné výboje?

Slovo “částečné” v “částečných výbojích", je rušivé vybíjení, které se nám projevuje v izolaci. Během vysokonapěťového testu pomocí střídavého proudu, se tyto výboje “částečné rušivé výboje”, neobjevují, ale je lepší provést jejich měření mezi vinutím a kostrou. V praxi je často možné slyšet zvuky během vysokonapěťového testu. Pokud takové zvuky slyšíte, žádný plný rušivý výboj tam není. Místo toho dostáváte pouze efekt částečného výboje. Tyto výboje mohou být měřeny a vyhodnoceny pomocí testu částečných výbojů. 

Kde se částečné výboje a jaké důsledky mají?

Částečné výboje se objeví mezi vinutím, tam kde se vzájemně dotýkají jeden druhého stejně jako mezi vinutím a kostrou. Pokud je izolace trochu poškozená v jedné části materiálu vinutí, objeví se tam částečné výboje. Tyto částečné výboje (také nazývané částečné rušivé výboje) se mohou stát plně rušivými výboji během – například v motoru. Měření částečných výbojů pomocí přístrojů od firmy SPS electronic, tyto informace slouží k posouzenítransformátoru, nebo sady transformátorů například. Poškozené transformátory mohou být vyřazeny po zobrazení chyby. 

Správný přístroj najdete zde!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás