Zkušební systémy pro solární invertory

Plně automatický bezpečnostní systém pro solární invertory s funkčními testy.

Průmysl: solární invertory

Úkol

Invertory se testují na konci výroby na jejich bezpečnost, ještě před dlouhotrvajícím testem. Test je stejně jako kontaktování proveden plně automaticky pro dosažení, co možná nejkratšího času. Přitom nebyl dostatek kontaktovacích míst na vstupech nebo výstupech, tak aby mohla vzniknout možnost testování různých bodů na deskách DUT proti sobě. Kromě toho by měla být možnost testovat různé varianty DUT se stejným zkušebním systémem.

Systém musel být integrován do výrobní linky tak, aby invertory mohly být snadno vkládány a testovány přímo na vozíku.

Řešení

Tento systém byl navržen jako zkušební portál instalovaný nad výrobní linku. Tímto způsobem lze DUT pohodlně dostat pod testovací kryt. Tento kryt musí být pak uzavřen pouze stisknutím 2 ručního ovládání.

S kontaktovací deskou, na které je umístěno četné množství kontaktovacích PINů, se jednotlivé desky invertoru nakontaktují a poté se automaticky uzavře zkušební kryt. Pomocí plovoucího ložiska jsou kompenzovány i mechanické odchylky výroby. Různé testy lze provést přes volně přepojovací matici.

Kompletní kontaktovací desku lze jednoduše a rychle vyměnit přes vyměnitelný adaptér pro přizpůsobení systému i pro jiné typy DUT.

  • Krátká doba testu díky automatickému kontaktování
  • Snadná výměna DUT použitíi ve výrobní lince
  • Volně programovatelná matice až na 10 bodů
  • Krátký čas na výměnu adaptéru
  • Čtyřvodičový VN test až do 4kV
  • Test izolace až do 4kV
  • Test ochranného vodiče až do 30A
  • Test průchodnosti
  • Volně programovatelná matice až na 10 bodů
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: