Testery wysokonapięciowe

Dzięki testerom wysokonapięciowym SPS electronic masz spokojną głowę.

Testery wysokonapięciowe umożliwiają przeprowadzenie wszystkich testów wysokonapięciowych zgodnie z normami. Urządzenia pozwalają na pomiar parametrów elektrycznych izolacji, jak również wytrzymałości dielektrycznej sprzętu elektrycznego o klasie ochronności I i II. Oferujemy testery wysokonapięciowe działające w zakresie napięć do 5.500 V AC lub 6.000 DC przy maksymalnym natężeniu prądu 100 mA / 200 mA.

W skrócie: Czym jest test wysokonapięciowy i jak działa?

Plasmakugel bei SPS electronic

Test wysokonapięciowy (zwany również wysokopotencjałowym bądź HV) jest zdecydowanie najważniejszym spośród wszystkich testów bezpieczeństwa elektrycznego. Jest on bowiem wymagany przez wszystkie normy krajowe (np. VDE i UL) oraz międzynarodowe (np. EN i IEC). Często, choć niewłaściwie, używany zamiennie z terminem test rezystencji izolacji / pomiar rezystencji izolacji, który w tym kontekście nieprawidłowy. Rzeczywisty, wyrażony w omach opór jest bowiem w teście rezystencji izolacji mierzony przy pomocy prądu stałego. Natomiast test wysokonapięciowy wykonywany z użyciem zarówno prądu stałego, jak i zmiennego.

Rezultatem testu jest prąd upływowy płynący pomiędzy znajdującymi się pod napięciem częściami a metalową obudową. Urządzenia klasy ochronności I zawsze wyposażone są w obudowę metalową, podczas gdy obudowa urządzeń w klasie ochronności II musi zostać na czas testu zastąpiona metalową osłoną. W rzeczywistości test wysokonapięciowy polega na pomiarze odległości geometrycznej w urządzeniu testowanym. Jeśli urządzenie to wytrzymuje określone napięcie bez iskrzenia, oznacza to, że odległość między metalową obudową a elementami elektrycznymi jest wystarczająca. Dlatego też termin test wytrzymałości napięciowej jest właściwy.

Wymagania, które musi spełniać tester wysokonapięciowy

Niektóre krajowe i międzynarodowe normy wymagają od testerów wysokonapięciowych mocy znamionowej powyżej 500 VA, natężenia prądu 100 mA oraz prądu zwarciowego 200 mA. Istnieje wiele testów o takich parametrach. Prowadzi to do powstania prądów reaktywnych, generowanych przez tester wysokonapięciowy bądź wielofunkcyjny tester bezpieczeństwa. Z powodu prądów reaktywnych testery muszą doprowadzić do narastania napięcia, przez co napięcie nie jest podwyższane gwałtownie, lecz gładko narasta od zera do pożądanej wartości, po czym rozpoczyna się test. Wszystkie testery wysokonapięciowe firmy SPS electronic są w pełni elektroniczne i działają w technologii analogowej lub cyfrowej, przez co stopniowe narastanie prądu nie prowadzi do ich zużycia. Urządzenia z transformatorem zmiennym i napędem silnikowym nie należą już do najnowocześniejszej technologii 21 wieku. W świetle innych dziedzin, takich jak telefonia komórkowa czy energia odnawialna, nawet analogowy sprzęt elektroniczny nie jest już nowoczesny.

Prąd stały czy prądy zmienny?

Technologia cyfrowa pozwala zwiększyć liczbę urządzeń testowanych o wyższej pojemności elektrycznej. Testowanie jest niemożliwe przy prądzie upływowym 100 mA. Dlatego też test wykorzystujący prąd stały przez wiele lat miał pierwszeństwo przed tym samym testem z wykorzystaniem prądu zmiennego. Teraz jednak wszystkie standardowe testery umożliwiają użytkowi swobodny wybór. Normy nakazują, aby wartości w przypadku prądu zmiennego mnożyć przez 1,5, co zapewnia zrównanie obu rodzajów testów. Stopniowe narastanie wysokiego napięcia jest również koniecznością w teście z wykorzystaniem prądu stałego. Po wyczerpaniu pojemności elektrycznej urządzenia testowanego prąd upływowy przestaje płynąć.

Nawet, jeśli bierne prądy pojemnościowe są niekorzystne, to test napięcia zmiennego ma jednak pewne zalety: Bierny prąd pojemnościowy jest typowy dla urządzeń testowanych i może być wykorzystany do monitorowania styku. Dlatego też testery wysokonapięciowe SPS electronic umożliwiają programowanie zarówno maksymalnego prądu zwolnienia, jak również prądu minimalnego. Urządzenie testowane znajduje się pod wysokim napięciem, a wynik testu jest akceptowany, gdy przekroczona zostaje wartość prądu minimalnego. Test prądu stałego także umożliwia jednak łatwe monitorowanie styków. Pojemności elektryczne urządzenia testowanego wytwarzają typowy prąd ładowania monitorowany przez tester. Każdy tester wysokonapięciowy wyprodukowany przez SPS electronic może programować i monitorować minimalny prąd ładowania.

Za pomocą urządzeń SPS electronic można mierzyć mikro-wyładowania, które mogą wystąpić w testach wysokonapięciowych z wykorzystaniem prądu zmiennego. Tzw. test wyładowania częściowego lub funkcja wykrywania przeskoku iskry polega na pomiarze układu izolacyjnego urządzenia testowanego. Metody te są szczególnie ważne w zastosowaniach związanych z cyfrowymi układami elektronicznymi zasilania (przekształtniki, sterowniki silników, zasilacze, itp.).

Kolejna duża różnica pomiędzy testem wysokonapięciowym z wykorzystaniem prądu zmiennego i tym samym testem wykorzystującym prąd stały wiąże się z ich zastosowaniem. Test wysokonapięciowy z wykorzystaniem prądu zmiennego jest w zasadzie dużo bardziej niebezpieczny dla ludzi, ponieważ częstotliwość zasilania sieciowego (50 – 60 Hz) może spowodować migotanie komór serca. Takie niebezpieczeństwo nie istnieje w przypadku prądu stałego. Stąd też prąd stały o natężeniu zaledwie 3 mA jest klasyfikowany jako niebezpieczny przez normę EN 50191 (obowiązuje tylko w Europie). W przypadku prądu stałego nawet czterokrotność tej liczby, tj. 12 mA, nie jest niebezpieczna dla ludzi.

Opracowywanie testerów wysokonapięciowych w SPS electronic

Firma SPS electronic opracowała testery z tzw. „zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym” już we wczesnych latach 90. Wielką zaletą tych testów była możliwość użytkowania stacji roboczych bez zasilaczy awaryjnych, ponieważ występujący w nich prąd ma natężenie 3 mA AC lub 12 mA DC. W dodatku do zabezpieczenia nadmiarowoprądowego urządzenia SPS electronic są również beznapięciowe zgodnie z wymogami normy EN 50191. Dzięki tym dwóch środkom bezpieczeństwa możliwe jest tworzenie bezpiecznych, prostych, niedrogich i wydajnych stacji roboczych.

Akcesoria do testera wysokonapięciowego

Testy wysokonapięciowy często wykonywane są ręcznie, przez co wymagane jest istnienie sprzężenia pomiędzy operatorem, testerem wysokonapięciowym oraz urządzeniem testowanym. Punkt styku zapewniają ergonomiczne, optymalne pod względem technicznym, dedykowane pistolety SP 02 i SP03 firmy SPS. Pistolety z wbudowanym włącznikiem chronią operatorów przeprowadzających testy i dobrze leżą w dłoni. Ergonomia i bezpieczeństwo to kluczowe aspekty w miejscach, gdzie wykonuje się setki testów dziennie.

Pistolety testowe SPS electronic umożliwiają wykonanie testów w szybki, bezpieczny i ergonomiczny sposób.
Pistolety testowe SPS electronic umożliwiają wykonanie testów w szybki, bezpieczny i ergonomiczny sposób.

Automatyczne procesy, interfejsy i sterowanie

Test automatyczny rozpowszechnił się szczególnie w Europie z powodów cenowych. Dopasowane łączniki umożliwiają w pełni automatyczne wykonanie testów wysokonapięciowych. Każdy tester wysokonapięciowy SPS electronic ma przystosowane do tego testu porty. Oprócz standardowych złączy RS 232, Ethernet / LAN, USB i 24 V Handler Interface, istnieje 8 cyfrowych wyjść i 8 cyfrowych wejść z napięciem 24 V DC, które mogą być łatwo podłączone do przekaźników lub innych czujników / siłowników. Podczas testu sygnały 24 V DC są sczytywane i / lub ustawiane przez funkcję „programowalnego sterownika logicznego”. To pozwala na prostą integrację z istniejącymi systemami.

Test wysokonapięciowy musi być często wykonany na kilku punktach po kolei. Można do tego celu wykorzystać wyjścia 24 V DC. Zastosować można matrycę wysokonapięciową z przekaźnikami wysokonapięciowymi RL 42 i RL 21, które są także opracowywane przez SPS electronic. Przekaźniki są sterowane bezpośrednio przez tester, a ich integracja z sekwencją testu jest możliwa bez dodatkowych sterowników, ani oprogramowania.

Ponieważ wszystkie testery wysokonapięciowe SPS electronic posiadają złącze komputerowe, można je kontrolować zdalnie z komputera. W tym celu opracowano autorski program DAT, w którym zawarto lata doświadczenia branżowego oraz sugestie wielu klientów. Jest on na bieżąco aktualizowany.

Co sprawia, że tester wysokonapięciowy SPS electronic jest taki szczególny?

Firma SPS electronic projektuje i wytwarza testery bezpieczeństwa elektrycznego na bazie najnowocześniejszej technologii oraz zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi. Z technologicznego punktu widzenia w równym stopniu ważne są cyfrowe źródła napięcia oraz pojemna pamięć dla programów testowych. Nasze urządzenia mogą być stosowane na całym świecie z napięciem zasilania od 90 V do 250 V oraz częstotliwością 50 Hz / 60 Hz. Pamięć o pojemności 64 GB wystarcza na zapis praktycznie nieograniczonej liczby programów pomiarowych. Żaden użytkownik nie potrzebuje aż tak dużej ilości programów, aby ją wyczerpać. Pamięci wystarcza również na zapis wyników. Produkujemy również serie urządzeń we wszystkich opcjach i ze wszystkimi złączami. Nasza gama produktów składa się z zaledwie kilku typów urządzeń, co nie tylko ułatwia globalną obsługę, lecz również zapewnia większą elastyczność z punktu widzenia klienta. Urządzenie można bowiem wymienić w dowolnym momencie, ustawiając parametry przy pomocy oprogramowania.

Dla tych, którzy chcą więcej

Sam test wysokonapięciowy jednak nie wystarcza. Wymagany jest również test ciągłości uziemienia np. dla urządzeń klasy ochronności I. Do tego celu można użyć naszych wielofunkcyjnych testerów bezpieczeństwa. Wbudowana matryca wysokonapięciowa umożliwia konfigurację i przełączanie maks. 18 różnych rodzajów testów. Oprogramowanie DAT umożliwia pracę w wersji wolnostojącej lub podłączonej do komputera. Obsługa tych urządzeń w porównaniu z serią 1805 z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 10,1” TFT różni się tylko w kilku miejscach. Z punktu widzenia technologii urządzenia te są bardzo podobne do komputerów.

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz!

Wszystko w jednym!

Tester wielofunkcyjny

Czy potrzebujesz urządzenia, które wykonuje wiele testów?

Testery wielofunkcyjne

Kontakt

Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

Interesuję się: