System pomiarowy dla listew zasilających o maks. 12 gniazdach Schuko

Listwy zasilające należy przetestować pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności po zakończonej produkcji.

Branża: Przemysł elektryczny

Zadanie

Konieczne było opracowanie systemu pomiarowego do automatycznego testu listew zasilających, w których gniazda występują w różnej liczbie i położeniu oraz spełniają różne funkcje (np. master-slave).

Rozwiązanie

Aby można było testować wiele różnych urządzeń, zastosowano osłonę z możliwością wykorzystania do dwunastu łączników gniazdowych o łatwo regulowanym położeniu, z wymienialnymi końcówkami dla różnych typów złącz. Możliwe jest także wbudowanie siłownika uruchamiającego przełącznik listwy zasilającej. Osłonę opracował i dostarczył klient.

Po zamknięciu osłony cylindry pneumatyczne samoczynnie dociskają złącza do gniazd. Podczas testu istnieje możliwość uruchomienia przełącznika wbudowanego w listwę zasilającą poprzez dwa dodatkowe cylindry w celu sprawdzenia jego pracy. Wszystkie gniazda testowane są pod kątem ciągłości połączeń uziemienia, wytrzymałości dielektrycznej oraz funkcjonalności. Ponadto, do pierwszego gniazda listew zasilających master-slave podłączane jest obciążenie w celu sprawdzenia załączania dodatkowych gniazd.

Łatwe w obsłudze oprogramowanie komputerowe umożliwia przechowywanie dowolnej liczby programów, co pozwala na określenie zakresu pomiarów i danych testowych dla poszczególnych urządzeń testowanych. W przypadku urządzeń o podobnym sposobie mocowania istnieje jednak możliwość wykorzystania tego samego systemu pomiarowego, który następnie zostaje przydzielony do odpowiedniego urządzenia testowanego na wykazie produktów. Przypisanie kodów poszczególnym częściom styku urządzenia testowanego umożliwia sprawdzenie w oprogramowaniu, czy ustawienia pomiarowe zgadzają się z wybranym programem testowym. Wyniki testów zachowywane są automatycznie w formacie XML lub Access.

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie.

  • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
  • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
  • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
  • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
  • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
  • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
  • Automatyczny test atrapy
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
  • Prosta wymiana narzędzi dla obsługi szerokiego gamy różnych urządzeń testowanych.
  • Test ciągłości połączeń 24 V DC
  • Test ciągłości uziemienia w zakresie od 10 A do 30 A na 12 zaciskach gniazd oraz obudowie
  • Test wysokonapięciowy 5,5 kV AC / 2,99 mA i 6,0 kV DC / 3,99 mA (z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym)
  • Test rezystencji izolacji 6 kV DC
  • Test funkcjonalny jednej fazy, sprawdzający wszystkie połączenia i działanie konfiguracji master-slave
  • Uruchamianie przełącznika
  Podgląd wydruku strony

  Spersonalizowane

  Według wymagań

  Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Zapytaj teraz

  Kontakt

  Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

  Interesuję się: