System pomiarowy dla przewodów silników elektrycznych

Sterowany komputerowo system pomiarowy zapewniający test rezystencji, wysokonapięciowy, a także rezystencji izolacji.

Branża: Przemysł samochodowy

Zadanie

Zadaniem tego systemu przeznaczonego dla przemysłu samochodowego była weryfikacja przewodów silników elektrycznych posiadających maks. 10 żył i różne złącza. Pomimo niewielkich odległości pomiędzy śrubami zacisków wykonanie testu wysokonapięciowego do 5.500 V AC i 6.000 V DC powinno być możliwe.

Rozwiązanie

Wyprodukowano różne złącza do różnych typów obwodów. To umożliwiło podłączenie łączników najrozmaitszych przewodów silnikowych poprzez wymienne pola obejściowe. Przesyłanie sygnałów odbywa się za pomocą wysokiego natężenia i próbników wyposażonych w styki sprężynowe. Dzięki temu rozwiązaniu, w złączu podczas testu wysokonapięciowego nie dochodzi do przeskoku iskry. Rezultat taki osiągnięto dzięki specjalnej izolacji styków. Oprócz testu wysokonapięciowego zrealizowano również test rezystencji w 4-przewodowej technice pomiarowej. Po jednokrotnym podłączeniu przewodu wszystkie testy wykonywane są automatycznie. Bezpieczeństwo użytkownikowi zapewnia kurtyna fotoelektryczna.

W komputerze systemu pomiarowego można przechowywać dowolną liczbę programów, co umożliwia klientowi niezależne tworzenie programów podczas pracy nad nowymi produktami. W przypadku produktów o identycznych parametrach istnieje jednak możliwość wykorzystania tego samego systemu pomiarowego, który następnie zostaje przydzielony do odpowiedniego urządzenia testowanego na wykazie produktów. Wyniki testów zachowywane są automatycznie w formacie XML lub Access w dowolnym miejscu w sieci.

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. Podczas codziennego rozruchu systemu pomiarowego, operatorom zaleca się podłączenie wspomnianej atrapy i uruchomienie danego programu. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie

  • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
  • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
  • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
  • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
  • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
  • Krótki czas cyklu dzięki efektywnie zaprojektowanemu stanowisku roboczemu z kurtyną fotoelektryczną
  • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
  • Automatyczny test atrapy
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
  • Łączniki można podłączyć do wielu rodzajów przewodów.
  • Wysoce precyzyjna, 4-przewodowa technika pomiarowa.
  • Test rezystencji 2 mΩ – 200 kΩ w technice 4-przewodowej
  • Test wysokonapięciowy 5.500 V AC / 6.000 V DC / 100 mA
  • Test rezystencji izolacji: do 1,2 GΩ
  Podgląd wydruku strony

  Spersonalizowane

  Według wymagań

  Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Zapytaj teraz

  Kontakt

  Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

  Interesuję się: