System pomiarowy dla rozdzielnic z maks. 24 wyjściami

System pomiarowy realizujący test ciągłości połączeń, uziemienia oraz wysokonapięciowy dla kilku rozdzielnic MPH 19”.

Branża: przemysł elektryczny

Zadanie

Zadanie polegało na zbadaniu różnych rozdzielnic zasilania przy pomocy stacji pomiarowej. Należy podłączyć i sprawdzić wszystkie wyjścia (24 szt.) oraz ich poszczególne typy. Zbadać należy różne rodzaje wyjść za pomocą wtyczek.

Rozwiązanie

Wykorzystanie zaawansowanej matrycy przełączającej umożliwia bezpieczne przetestowanie wszystkich wyjść. Czujniki sprawdzają, czy wszystkie wyjścia zostały podłączone, a następnie - po identyfikacji urządzenia testowanego przy pomocy kodu kreskowego - odbywa się ich weryfikacja z danymi urządzenia testowanego przechowywanymi w sieci. Przy użyciu łączników można przetestować wiele opcji połączeń. Po zakończonym teście ciągłości połączeń pomiędzy zaciskiem / złączem a poszczególnymi wyjściami następuje test ciągłości uziemienia i wysokonapięciowy. Sprawdzeniu podlega każda linia przyłączeniowa doprowadzona do wyjścia. Bezpieczeństwo operatorów zapewnia kurtyna fotoelektryczna.

W komputerze systemu pomiarowego można przechowywać dowolną liczbę programów, co umożliwia klientowi niezależne tworzenie programów podczas pracy nad nowymi produktami. W przypadku produktów o identycznych parametrach istnieje jednak możliwość wykorzystania tego samego systemu pomiarowego, który następnie zostaje przydzielony do odpowiedniego urządzenia testowanego na wykazie produktów. Wyniki testów zachowywane są automatycznie w formacie XML lub Access w dowolnym miejscu w sieci.

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. Podczas codziennego rozruchu systemu pomiarowego, operatorom zaleca się podłączenie wspomnianej atrapy i uruchomienie danego programu. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie.

 • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
 • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
 • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
 • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
 • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
 • Krótki czas cyklu dzięki efektywnie zaprojektowanemu stanowisku roboczemu z kurtyną fotoelektryczną
 • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
 • Automatyczny test atrapy
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
 • Automatyczny test instalacji elektrycznej całego urządzenia testowanego
 • Automatyczny test zwarciowy / wysokonapięciowy wszystkich zacisków urządzenia testowanego
 • Test ciągłości wszystkich połączeń realizowany poprzez sygnały wej./wyj.
 • Test ciągłości uziemienia do 30 A AC
 • Test wysokonapięciowy do 5.000 V AC / 6.000 / 2 - 3 mA
Podgląd wydruku strony

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Kontakt

Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

Interesuję się: