System pomiarowy dla wyłączników różnicowoprądowych o liczbie styków 1-4 i natężeniu prądu do 250 A

Ręczny system pomiarowy badający zadziałanie urządzenia.

Branża: Przemysł elektryczny

Zadanie

Klient zamówił urządzenie testujące przełączniki różnicowoprądowe o liczbie styków od 1 do 4, pod kątem ich pracy przy natężeniu prądu do 250 A. Problem polegał na umożliwieniu ręcznej interwencji operatora bez narażania go na niebezpieczeństwo. Ponadto, testowanie produktów różniących się liczbą styków, prądem rozwarcia, rozmiarem oraz dodatkowymi funkcjami miało odbywać się bezproblemowo.

Rozwiązanie

W oparciu o powyższe wymagania opracowano stację roboczą wyposażoną w specjalną klatkę pomiarową chroniącą użytkownika. Klatkę zaś zaprojektowano w sposób umożliwiający operatorowi ręczną obsługę urządzenia testowanego przy pomocy specjalnych narzędzi. To z kolei umożliwiało operatorowi dokonywanie regulacji i modyfikacji urządzenia testowanego podczas testu funkcjonalnego. Przełączniki poddano testowi z wykorzystaniem prądu o natężeniu do 250 A AC, przy czym czas zadziałania zmierzono dla każdego styku toru prądowego. Do zasilacza można podłączyć różne styki torów prądowych. Ponadto, zapewniono wykrywanie styków sterowniczych. Regulacja prądu odbywa się ręcznie przy użyciu pokrętła, ponieważ miała to być stacja o obsłudze wyłącznie manualnej. Operator może odczytać ustawioną wartość prądu na wyświetlaczu cyfrowym aparatu. Reszta systemu sterowana jest komputerowo, zaś przetwarzanie danych odbywa się w czasie rzeczywistym. Zastosowanie łączników umożliwia testowania różnych wyłączników.

W komputerze systemu pomiarowego można przechowywać dowolną liczbę programów, co umożliwia klientowi niezależne tworzenie programów podczas pracy nad nowymi produktami. W przypadku produktów o identycznych parametrach istnieje jednak możliwość wykorzystania tego samego systemu pomiarowego, który następnie zostaje przydzielony do odpowiedniego urządzenia testowanego na wykazie produktów. Wyniki testów zachowywane są automatycznie w formacie XML lub Access w dowolnym miejscu w sieci.

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. Podczas codziennego rozruchu systemu pomiarowego, operatorom zaleca się podłączenie wspomnianej atrapy i uruchomienie danego programu. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie.

  • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
  • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
  • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
  • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
  • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
  • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
  • Automatyczny test atrapy
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
  • Oprócz testów automatycznych istnieje możliwość ręcznej interwencji operatora podczas testu funkcjonalnego bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.
  • Przełączniki poddano testowi z wykorzystaniem prądu o natężeniu do 250 A AC.
  • Pomimo opcji ręcznej regulacji system pomiarowy jest sterowany komputerowo i przetwarza dane w czasie rzeczywistym.
  • Możliwość testowania różnych urządzeń, jak również dodania różnej liczby styków torów prądowych zapewniono dzięki wykorzystaniu łączników i dużej matrycy przełączającej.
  • Regulowany ręcznie zasilacz
  • Test funkcjonalny z natężeniem prądu 0 - 250 A AC
  • Regulowany ręcznie zasilacz
  • Ustalenie czasu zadziałania dla każdego styku toru prądowego
  • Dodatkowe wykrywanie styków sterowniczych
  • Do zasilacza można podłączyć różne styki torów prądowych
  Podgląd wydruku strony

  Spersonalizowane

  Według wymagań

  Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Zapytaj teraz

  Kontakt

  Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

  Interesuję się: