System testowania bezpieczeństwa inwerterów solarnych

W pełni automatyczny test bezpieczeństwa dla inwerterów solarnych z testem funkcjonalnym, uruchomieniem stacjonarnym i systemem dostosowywania.

Przemysł: przemysł solarny

Zadanie

Zostały wdrożone różne systemy testowe inwerterów solarnych, za pomocą których inwertery są najpierw testowane i regulowane w pełni automatycznie. Następnie inwertery należy uruchomić przed przekazaniem gotowych falowników do magazynu. Przed dostawą inny system odpowiedzialny jest za dostosowanie produktu poprzez instalację oprogramowania sprzętowego indywidualnie dobranego do klienta i dołączenie odpowiedniej obudowy. Na koniec należy sprawdzić połączenie przewodu uziemiającego z obudową oraz zintegrowanym wyświetlaczem.

Rozwiązanie

Trzy testy (test hipotetyczny, test funkcjonalny, w tym regulacja i uruchomienie) przeprowadzane bezpośrednio po produkcji realizowane są w wysokiej szafie, do której wkładane są inwertery zgodnie z systemem magazynowania i pobierania realizowanym przez producenta systemu transportowego. Inwertery są już okablowane na specjalnie przystosowanych uchwytach przedmiotów obrabianych, dzięki czemu łączenie w poszczególnych kabinach testowych może odbywać się w pełni automatycznie za pomocą licznych kołków stykowych umieszczonych bezpośrednio na nośniku testowanego produktu. Inwertery są następnie przechowywane na tym nośniku aż do momentu dostawy. Oddzielenie od nośnika produktu następuje dopiero po ostatnim teście bezpośrednio przed pakowaniem. Nośniki produktów są rozpoznawane przez stacje testowe, po czym odpowiedni program testowy dla każdego z urządzeń jest wybierany za pomocą systemu baz danych. Dlatego wystarczy jednorazowo zeskanować testowany produkt podczas montażu, tym samym łącząc go z nośnikiem.

System testowy Hipot (testy wysokiego potencjału)
Testowanie pomiędzy wejściem i wyjściem, jak również pomiędzy poszczególnymi ciągami wejściowymi z napięciem do 6 kV DC.

System testowy funkcjonalności z regulacją testowanego urządzenia
Instalacja aktualnego oprogramowania sprzętowego oraz w pełni automatyczna regulacja wejścia i wyjścia (pomiar napięcia, prądu i mocy) poprzez przeprowadzanie pomiaru rzeczywistych wartości za pomocą mierników mocy i porównanie z danymi odczytanymi przez inwerter. Test różnych połączeń i funkcji.

Uruchomienie stacjonarne
Każdy inwerter jest uruchomiony pod obciążeniem na około 1 godzinę. W tym przypadku zasilanie jest dostarczane z zasilacza za pośrednictwem źródeł prądu stałego, a przekształcone napięcie jest ponownie przekazywane do sieci. Powstające w ten sposób ciepło odpadowe jest przechowywane w zbiorniku wody dla systemu tryskaczowego w celu ogrzania budynków produkcyjnych zimą. Podczas testu różne dane z inwerterów są regularnie odczytywane i przechowywane. Ponieważ wymagana jest stosunkowo niewielka moc obliczeniowa, jeden komputer kontroluje do 8 uruchomionych stacji. Wszystkie systemy testowe są implementowane kilkukrotnie, ponieważ częściowe etapy trwają w niektórych przypadkach stosunkowo długo. Ponadto awaria pojedynczego systemu testowego nie prowadzi do zatrzymania produkcji. Istnieją 2 systemy testowe Hipot, 10 systemów testowych funkcyjnych i 43 stacje do uruchamiania.

Dostosowywanie systemu
Przed dostawą następuje ponowna instalacja bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego. W przypadku urządzeń OEM instalowana jest wersja dostosowana do wymagań klienta.

System testowy przewodnika uziemiającego
Ponieważ dopiero bezpośrednio przed dostawą określa się, czy dany inwerter ma być dostarczony pod nazwą własną, czy też jako urządzenie OEM z zaadaptowanym oprogramowaniem sprzętowym i konstrukcją, obudowa może być zintegrowana dopiero w tym okresie. Podłączenie przewodu uziemiającego obudowy może zatem odbywać się dopiero na samym końcu. Ponadto wyświetlacz inwertera zintegrowany z pokrywą jest sprawdzany wizualnie. System dostosowywania i test przewodu uziemiającego jest dostępny przed każdą stacją pakowania inwerterów.

 • Proste połączenie: po jednorazowym ręcznym połączeniu z nośnikiem testowanego urządzenia dalsze łączenie we wszystkich podsystemach odbywa się w pełni automatycznie.
 • W pełni automatyczna regulacja
 • Wysoka dostępność dzięki wielokrotnemu wykonaniu wszystkich podsystemów
 • Automatyczny wybór programu testowego przez bazę danych
 • Brak konieczności ustawiania czasu dzięki nośnikom testowanych produktów dostosowanych do ich różnych wariantów
 • Niskie koszty personelu przeprowadzającego testy
 • Łatwa, intuicyjna obsługa dla przeszkolonego personelu
 • 2 sztuki stacji testowych Hipot z testem Hipot do 6 kV DC
 • 10 sztuk stacji do testowania funkcjonalności
 • 43 sztuki stacji uruchamiania
 • 2 sztuki stacji regulacyjnych
 • 2 sztuki stacji do testowania przewodników uziemiających
Podgląd wydruku strony

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Kontakt

Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

Interesuję się: