System testowy do reflektorów PX LED

Gwarancja jakości jest nieodzowna zwłaszcza w przypadku produktów przeciwwybuchowych. W związku z tym, oprawy przeciwwybuchowe należy poddawać badaniu bezpieczeństwa i testowi funkcjonalnemu. Specjalnie na potrzeby nowego produktu naszego klienta, musieliśmy opracować system testowy zintegrowany bezpośrednio do linii produkcyjnej.

Branża: Oprawy oświetleniowe

Zadanie

Na potrzeby nowego produktu należało opracować w pełni automatyczny system testowy. Ważne było tym samym zapewnienie wysokiej elastyczności i szybkiej konwersji obsługiwanych liniowo i bateryjnie opraw. Dodatkowo, kluczowym wymogiem było udokumentowanie testu w celu zapewnienia wiarygodności procesu. Cały koncept musiał spełniać wyśrubowane kryteria stawiane przed produktami przeciwwybuchowymi. Jako że zamierzone jest używanie systemu testowego bezpośrednio na linii produkcyjnej, skupiono się też na projekcie miejsca pracy.

Lösung

Korzystając z komputerów PC naszego klienta, opracowano kontrolowany system testowy. Ważnym czynnikiem był tym samym projekt miejsca pracy. Za pomocą zatwierdzonej kurtyny świetlnej bezpieczeństwa udało się także zoptymalizować długość cyklu. Standardowe oprogramowanie DAT nie tylko kontroluje sekwencję testu, ale także prowadzi użytkownika przez cały proces. Oprogramowanie DAT na komputery stacjonarne stanowi kompletny system jakości oparty na środowisku Windows. Każdy, kto potrafi uruchomić komputer PC, będzie w stanie obsługiwać tester.

Po ukończeniu testu bezpieczeństwa zgodnego ze stosownymi światowymi normami (IEC, EN, UL, VDE itd.), przeprowadzany jest test funkcjonalny w drodze pomiaru zużycia prądu. Następnie, można przeprowadzić testy podmiotowe dowolnego typu.

W systemie komputera PC można przechowywać dowolną liczbę programów testujących. Pozwala to klientowi samodzielnie tworzyć nowe programy testowe podczas opracowywania nowych produktów. W przypadku produktów o identycznych danych, możliwe jest użycie tych samych programów testowych, przypisywanych do odpowiednich DUT poprzez listę produktów. Wyniki testów są automatycznie zapisywane w formacie XML lub Access w dowolnej lokalizacji w obrębie sieci.

Dzięki odrębnej atrapie, funkcjonowanie systemu testowego jest weryfikowane w pełni automatycznie. Podczas uruchamiania systemu testowego, każdego dnia tester otrzymuje żądanie podłączenia rzeczonej atrapy i uruchomienia właściwego programu. Jeśli test na atrapie nie zostanie pozytywnie zakończony, system nie zezwoli na przeprowadzenie żadnych dalszych testów.

 • Rozwiązanie pod klucz, włączając uchwyt DUT, adaptację i projekt miejsca pracy
 • Prosta, intuicyjna obsługa przez średnio wykwalifikowany personel
 • DUT wystarczy podłączyć tylko raz, a cała dalsza sekwencja testu przebiega automatycznie
 • W trybie sieci, wszelkie dane testowe są automatycznie przechowywane w pożądanej lokalizacji/bazie danych
 • Długa żywotność i przyjazna dla użytkownika konfiguracja
 • Krótki czas cyklu dzięki efektywnemu rozplanowaniu miejsca pracy
 • Wszelkie wartości i ustawienia są dostępne poprzez oprogramowanie
 • Automatyczny test próbny
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z EN 50191
 • Oryginalne źródła światła dla potrzeb testu funkcjonalnego
 • Test przewodu PE 10 A do 30 A / maks. 0,4 Ω
 • Test wysokiego napięcia 250 V AC do 5.000 V AC / 3 mA
 • Test wysokiego napięcia 250 V DC do 4.000 V DC / 4 mA
 • Test funkcjonalny 0 – 300 V AC / 1 k VA, 10 Hz do 80 Hz
Podgląd wydruku strony

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Kontakt

Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

Interesuję się: