Test zgodności CE

Przy pomocy testu zgodności europejskiej producent lub dystrybutor oświadcza, że produkt spełnia obowiązujące wymagania.


Na terenie UE obowiązują m.in. następujące wymagania:

  • Dyrektywa niskonapięciowa 73 / 23 / EWG
  • Dyrektywa maszynowa 98 / 37 / WE

Test zgodności CE wykonywany jest w celu uniknięcia obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych np. porażeniem elektrycznym. W tym celu należy przestrzegać przepisów dotyczących testów bezpieczeństwa.

Aby sprawdzić, czy twoje produkty zostały prawidłowo opracowane i wyprodukowane, firma SPS electronic oferuje urządzenia do testów elektrycznych i funkcyjnych, spełniające normy globalne.

Znajdź właściwe urządzenie testowe!

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Obsługa

Gorąca linia

Gorąca linia: +420 474 684 637

Obsługa klienta

SPS electronic GmbH

Kontakt

Masz pytanie? Z radością Ci pomożemy!

Skontaktuj się z nami