Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Głównym celem testów bezpieczeństwa elektrycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania sprzętu i urządzeń elektrycznych. Niniejszy test bezpieczeństwa jest regulowany ustawą o zasadach BHP, jak również ustawą o urządzeniach medycznych, a także przepisami o zapobieganiu wypadkom. Producent i operator sprzętu elektrycznego zobowiązani są do jej wykonania. 


Na terenie Niemiec testy podlegają normom VDE, zaś na świecie regulowane są one przez normy EN oraz IEC. Często wady sprzętu elektrycznego skutkują pożarami, wybuchami i obrażeniami wywołanymi porażeniem prądem wskutek nieprawidłowego działania sprzętu produkcyjnego. Większość użytkowników nie jest świadoma faktu, iż każda, nawet najmniejsza część urządzenia elektrycznego może spowodować poważny wypadek. Wypadków nie da się oczywiście wykluczyć całkowicie przy pomocy regularnych testów bezpieczeństwa, lecz ich ryzyko można zmniejszyć do dopuszczalnego poziomu. Rozróżnia się cztery rodzaje testów:

  1. Test zgodności produktu wykonywany jest na jednej próbce lub ich większej liczbie z produkcji. Testy są wykonywane przez instytuty badawcze lub producentów, aby zapewnić spełnienie norm. Testy są rygorystyczne i dzielą się na testy bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej, funkcjonalne, klimatyczne i inne.

  2. Test seryjny (wykonywany po zakończeniu produkcji) przeprowadzany jest przez producenta, aby zapewnić poprawne i bezpieczne działanie każdego wytworzonego produktu. Każdy komponent urządzenia elektrycznego musi zostać poddany temu testowi.

  3. Test powtórkowy (okresowy) przeprowadzany jest, aby ustalić, czy produkowany sprzęt jest zadowalającej jakości. Testy odbywają się zgodnie z Regułą 3 DGUV (Deutsche Gesetztliche Unfallversicherung Verband - niemieckiego zakładu obowiązkowych ubezpieczeń wypadkowych) (BGAV 3, VDE 0701). Test wykonuje operator urządzenia elektrycznego lub laboratorium badawcze.

  4. Ponaprawcze testy konserwacyjne są testami wykonywanymi na pojedynczym egzemplarzu testowym celem zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy po naprawie. Testy te dawniej regulowała w Niemczech norma VDE 0702

Od ponad 35 lat firma SPS electronic oferuje urządzenia wykonujące testy bezpieczeństwa użytkowania sprzętu elektrycznego zgodnie z normami VDE, EN, IEC, UL, itp. Obecnie firma SPS electronic jest wiodącym dostawcą technologii testów bezpieczeństwa użytkowania, działającym zgodnie z niemieckimi normami jakościowymi. Dzięki naszym testerom wielofunkcyjnym możesz być spokojny o bezpieczeństwo twoich produktów.

Znajdź właściwe urządzenie testowe!

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Obsługa

Gorąca linia

Gorąca linia: +420 474 684 637

Obsługa klienta

SPS electronic GmbH

Kontakt

Masz pytanie? Z radością Ci pomożemy!

Skontaktuj się z nami