Wyładowanie częściowe

Wyładowanie częściowe jest często obiektem zainteresowania podczas testów wysokonapięciowych oraz przepięciowych. Obie metody służą jako mierniki częściowych wyładowań w urządzeniach elektrycznych:

  • Test wysokonapięciowy, który w tym wypadku należy wykonać z użyciem prądu zmiennego, mierzy wytrzymałość dielektryczną, jak również wyładowanie częściowe pomiędzy uzwojeniami i/lub uzwojeniem a uziemieniem.
  • Dzięki testom przepięciowym można „zajrzeć” bezpośrednio w głąb uzwojenia, aby wykryć usterkę izolacji. Tutaj wykonuje się również testy częściowego wyładowania.

Czym jest wyładowanie częściowe?

Jak sama nazwa wskazuje, podczas wyładowania częściowego dochodzi do wyładowania z przebiciem części izolacji. Podczas testów wysokonapięciowych z użyciem prądu zmiennego nie dochodzi do „częściowego wyładowania z przebiciem,” lecz raczej do wyładowania zupełnego pomiędzy uzwojeniami a uziemieniem. W praktyce często możliwe jest usłyszenie trzeszczenia podczas testu wysokonapięciowego. Jeśli słychać trzeszczenie, wówczas nie zachodzi wyładowanie zupełne z przebiciem. Dźwięk ten jest efektem wyładowania częściowego. Zjawisko to można poddać pomiarowi i ocenie przy użyciu testu wyładowania częściowego.

Gdzie występuje wyładowanie częściowe i jakie pociąga za sobą skutki?

Wyładowanie częściowe może wystąpić pomiędzy stykającymi się uzwojeniami, jak również pomiędzy uzwojeniem a ciałem użytkownika. Występowanie wyładowania częściowego wskazuje na usterkę fragmentu izolacji w tej części materiału uzwojonego, w której to zjawisko zachodzi. Wyładowanie częściowe (także zwane częściowym wyładowaniem z przebiciem) może zamienić się podczas pracy silnika w zupełne wyładowanie z przebiciem. Urządzenia firmy SPS electronic do testów wyładowania częściowego pozwalają na wykorzystanie zebranych informacji do zbadania np. transformatora lub zestawu transformatorów. Wadliwe transformatory można szybko wykryć, aby uniknąć usterek. 

Znajdź właściwe urządzenie testowe!

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Obsługa

Gorąca linia

Gorąca linia: +420 474 684 637

Obsługa klienta

SPS electronic GmbH

Kontakt

Masz pytanie? Z radością Ci pomożemy!

Skontaktuj się z nami